Presentació empresa

Activitat :
 
Neteja d'edificis.

Industria agroalimentaria.

Fabriques de pinso.

Control de plagues

KOR-LUBIN S.L. C/ Ponent, 1 - 08519 Sant Bartomeu del Grau