FABRIQUES DE PINSO

Treballs de neteja

Netejem sitges  i circuits interiors de fabricació de pinso.

Tractaments 

Realitzem tractaments combinats per combatre la contaminació bacteriana, fúngica i d'insectes

en el pinso, amb l'objectiu de reduir la contaminació per micotoxines.

En desinsectació, utilitzem insecticides de la marca INESFLY ® .

Sistemes de control

Realitzem treballs de monitorització sistemàtica, colaboracións per parametritzar sistemes informàtics de control i auditories sobre l'estat de la fabrica.


També col·laborem a adaptar-se a la nova normativa europea " REGLAMENTO (CE) Nº 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de enero de 2005 por el que se fijan requisitos en materia de higiene de piensos." així com també la legislació estatal.