INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

 

Granges sector  porcí

Neteja de sales de part i deslletament.

Tractaments de desinfecció d'aigues en granges i neteges de circuits de pinso.

Industries carniques

Realitzem feines no diaries de neteja i desinfecció en  sostres, evaporadors, ...

Edició de plans de neteja. Assesorament i formació practica al personal en directe a la sala, tant d'utilització equips com de  sabons i desinfectants.

Controls de qualitat amb presa de plaques..

Tractament d'aigues per desinfecció.

Neteja de sitges

Realitzem treballs de manteniment de neteja de sitges.